Tut Cách Buff TK GG lên 100G sử dụng miễn phí đến tháng12 năm 2027

Bước 1: Vào photo.google.com nếu hiện như ảnh này thì chọn Start 100GB trial còn không thấy dòng này thì đổi sang tài khoản khác

Sau đó chọn hẳn gói 2TB và click  Get offer

Bước 2: Chọn phương thức thanh toán. Nên dùng thẻ ảo để add vô. Mình dùng Cake, ai chưa có Cake thì tham khảo bài này

Yên tâm là nhập thẻ xong, nhấn Subscribe ko bị trừ tiền ngay đâu, mà 1 tháng sau mới trừ, tuy nhiên đọc tiếp để không mất $

Bước 3: Vào Pay.google.com > Cài đặtXoá hồ sơ thanh toán. Nó báo huỷ sẽ bị huỷ gói Google One nhưng yên tâm, không sao đâu

Bước 4: Vào lại pay.google.com chọn Add a payment method > Quốc gia chọn Turkey (TR)

Vào www.fakexy.com/fake-address-generator-tr lấy đại 1 địa chỉ nào đó điền vô và nhấn Save

 

Bước 5: Truy cập one.google.com > Chọn Cài đặt> Chọn Downgrade Options> chọn gói 100GB. Bạn sẽ có gói 100GB free tới năm 2027. (Anh em có thể chọn hạ về 200GB, ít hơn mấy tháng nhưng được gấp đôi dung lượng)

Xem lại hạn sử dụng ở đây: play.google.com/store/account/subscriptions

Nhiều bạn đã thử sau khi hoàn thành thì đóng luôn hồ sơ thanh toán. One không bị huỷ


Gọi điện ngay