Làm việc với Admin CP Panel.

Sau khi đăng ký cho mình được một blog tại WordPress.com, bạn sẽ nhận được một email chứa thông tin về tài khoản của mình. Bạn có thể đăng nhập với mật khẩu được ghi trong email và bắt đầu làm quen ngay với các tính năng trong Admin Panel của blog

chức năng quản trị web

Như bạn có thể thấy trong hình: Trên cùng của Admin Panel là tên blog của bạn, kèm với một link View site » để bạn có thể xem blog của mình. Ngay dưới là thanh menu, bao gồm các mục Dashboard, Write, Manage, Blogroll, Presentation, Users, Options và Upgrades.

Mặc định khi đăng nhập bạn ở trang Dashboard. Do đó, submenu bên dưới sẽ hiển thị các mục Dashboard, Tag Surfer, My Comments, Blog Stats và Feed Stats. Bạn có thể dễ dàng chuyển đến các menu khác cùng với các submenu của nó bằng cách bấm vào liên kết tương ứng Admin Panel.

Sau đây sẽ là giới thiệu sơ qua chức năng của menu và các submenu:

 1. Dashboard:

  • Dashboard: Xem tin tức của WordPress.com, danh sách các blog nổi nhất trong ngày, các bài viết mới nhất, thông tin về các phản hồi nhận được…
  • Tag Surfer: Thông qua các tag đặt cho nội dung trong blog, bạn có thể tìm thấy những bài viết hay hợp sở thích của mình.
  • My Comments: Danh sách các phản hồi bạn đã gửi, ở blog của bạn và các blog khác.
  • Blog Stats: Số liệu liên quan đến khách thăm blog.
  • Feed Stats: Số liệu liên quan đến người đọc RSS feed của blog.
 2. Write:

  • Write Post: Nơi soạn thảo các bài viết sẽ đăng trên blog của bạ
  • Write Page: Nơi soạn thảo các trang tĩnh như About, Contact me. Whatever.
 3. Manage:

  • Posts: Quản lý các bài viết đã lư
  • Pages: Quản lý các trang tĩnh đã tạ
  • Comments: Quản lý các phản hồi đã đăng trên blog.
  • Awaiting Comments: Quản lý các phản hồi đang đợi kiểm duyệ
  • Import: Nhập nội dung từ blog khác vào blog hiện tạ
  • Export: Xuất nội dung từ blog hiện tại ra blog khác.
  • Askimet Spam: Các phản hồi linh tinh bị nghi là rác.
 4. Blogroll:

  • Manage Blogroll: Quản lý các link bạn yêu thích.
  • Add Link: Bổ sung thêm các link vào danh sách.
  • Import Links: Nhập link từ nơi khác vào danh sách.
 5. Presentation:

  • Themes: Danh sách các theme bạn có thể chọn cho blog của mình.
  • Sidebar Widgets: Quản lý các widget bạn có thể đặt trên sidebar của blog.
  • Edit CSS: Thay đổi CSS của theme.
 6. Users:

  • Authors and Users: Danh sách các tác giả và người đăng ký account tại blog của bạ
  • Your Profile: Thay đổi hồ sơ cá nhân của bạ
  • Invites: Mời bạn bè của bạn sử dụng WordPress.com.
 7. Options:

  • General: Các tùy chọn chung nhất về tên blog, tagline, ngày tháng…  Writing: Tùy chọn về cách thức bạn viết blog.
  • Reading: Tùy chọn về cách thức người khác đọc blog của bạ
  • Discussing: Tùy chọn về cách thức mọi người thảo luận trong blog của bạ
  • Privacy: Tùy chọn về độ bí mật của blog.
  • Delete Blog: Xóa blog của bạ Vĩnh viễn.
 8. Upgrades:

  • Nơi nâng cấp blog của bạ Có tính phí

Gọi điện ngay