Xây dựng phòng MKT – Gương mặt đại diện của doanh nghiệp

Đáp ứng nhu cầu khách hàng Chiến thắng trong cạnh tranh Duy trì lợi nhuận lâu dài

Tư vấn ngay

Chức năng của phòng marketing tại Nika Media - Marketing Thanh Hóa

Quảng bá thông tin sản phẩm đến khách hàng

Tăng sự cạnh tranh của doanh nghiệp

Tăng khả năng giữ chân khách hàng

Tương tác với khách hàng mọi lúc mọi nơi

Thúc đẩy tạo doanh thu

Tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp

Áp dụng và xây dựng phòng marketing chất lượng, hiệu quả

Cam kết 100% hài lòng với chất lượng dịch vụ

Phòng marketing – gương mặt đại diện của doanh nghiệp

Tư vấn ngay

Quy trình xây dựng phòng marketing tại Nika Media - Marketing Thanh Hóa

Tại Nika Media – Marketing Thanh Hóa, chúng tôi áp dụng quy trình thiết kế & sáng tạo chuẩn quốc tế để đảm bảo mang lại thành công cho dự án

bước

1

Định hình văn hóa

bước

2

Tuyển dụng, thử việc

bước

3

Xây dựng cơ cấu

bước

4

Quản lý hệ thống